‘அஜெண்டா’ நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் – 8 மசோதாக்கள் பட்டியல் வெளியிட்டனர்!

‘அஜெண்டா’ நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டம் – 8 மசோதாக்கள் பட்டியல் வெளியிட்டனர்!

இந்த கட்டிடம் மற்றும் மசோதா கூட்டத்தொடர் அமைக்கப்பட்டது முதல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மகிழ்ச்சியாக அனுபவித்தனர். இந்த தேர்தல் சிறப்புக் கூட்டத்தொடரின் முக்கிய அம்சம் அதாவது, மகளிரிடம் மசோதா செய்திகளில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினார். பிரகலாத் ஜோஷி மற்றும் அவர் அமைச்சர் குழுவினர் இந்த விவகாரத்தை அதிர்ச்சியடைந்து முடித்தனர்.

மேலும், இந்த கட்டிடம் புதிய சீருடைகளை அணியும், அவர்களின் கையில் புதிய டிரெஸ் கோடும் உள்ளது. இதன் தொடர்பான மாற்றுகள் அரசியல் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தி, அசல் மதிப்பை சார்ந்து கொள்ளும் விசயங்களை எதிர்க்கடிகள் விமர்சிக்கின்றன. இது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தேர்வு சின்னமாக தோன்றுகின்ற தாமரை மலரை விளம்பரப்படுத்துகின்றது, மகிழ்ச்சி விளக்கும் மக்கள் மற்றும் விருதுகளை பெறுகின்றது. இந்த தாமரை மலர் தொடர்பான தகவல்கள் குறிக்கும் வழக்கமான மற்றும் ரீதியில் சலசலப்பு ஏற்படுத்துகின்றது, அது காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் சின்னமான தாமரை மலரை விளம்பரப்படுத்துவதற்கான “மலிவான” தந்திரம் என்று காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தின் மூலம், இந்த நாடாளுமன்றத்தை மாற்றுவதற்கு மற்றும் புதிய பட்டியலிடப்பட்ட அலுவல்கள் உரிய முடிவை உருவாக்க அனைத்து பிரமுக துறைகள் செயலாக்கின்றன. இதில் உட்பட்ட மலர் உருவத்துடன் கூடிய புதிய டிரெஸ் கோடு விளம்பரப்படுகின்றது.

பகுத்தறிவினர்கள் பல கட்சிகளைக் கருத்துக்கள் செய்துபார்க்கின்றனர், கட்சிகள் அவர்களின் மதிப்பை அறிவிக்க முயற்சிக்கின்றன. இதில், தமிழ் மகிழ்ச்சி பாங்கு மற்றும் கனிமொழி தேர்தல் சிறப்புக் கூட்டத்தின் அம்சம் மதிப்பு பெற்று, அந்தச் சிறப்பு கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டது. இந்த தேர்தல் சிறப்புக் கூட்டத்தின் முக்கிய அம்சம், தமிழ் மகிழ்ச்சியை மாற்றி, மகிழ்ச்சி விளக்கும் மக்கள் மற்றும் விருதுகளை பெறுகின்றனர்.