காங்கிரஸ் வேட்பாளர் மீது வாக்களித்ததாக கூறி பால் வாங்க மறுப்பு: ஹசன் விவசாயிகள் போராட்டம்

ஹசன் மாவட்டத்தின் அருகிலுள்ள சோமனஹள்ளி கிராம மக்கள் ஜூன் 5 அன்று ஹசன் மாவட்ட ஆட்சியரின் அலுவலகத்தின் முன்பு போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களின் குற்றச்சாட்டின்படி, கிராமத்தின் பால் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு சங்கம், அவர்கள் காங்கிரஸ்

Read More